Nyheder

Dato

Nyt forældre- og adfærdskodeks for HHK

Kære forældre og spillere i Hillerød Håndboldklub

Bestyrelsen har igennem en længere periode arbejdet aktivt med kultur og forældre/spillerinvolvering, for at bringe sammenhold og samarbejde på tværs i klubben mere i spil.

Første step var opstart af kontaktforældre på alle årgange i klubben. Det step startede vi med, fordi i forældres deltagelse i jeres børns klubliv er uhyre vigtigt!

Det er det, fordi konstruktiv hjælp fra jer, netop skal understøtte alle spilleres muligheder for:

  • At spille håndbold
  • At blive dygtige til at spille
  • Fordi det skal være rart at være her

Vi har i den forbindelse udarbejdet et forældrekodeks og et fælles adfærdskodeks, som er det der skal skabe den bærende kultur i vores håndboldklub. Det nye kodeks ligger fast på vores hjemmeside her: Forældre- og adfærdskodeks for HHK

Vi forventer naturligvis at vi ved fælles hjælp, kan minde hinanden om at efterleve disse i hverdagen, så vores spillere og besøgende får de bedste muligheder for at udvikles og trives i fællesskab og vi kan fortsætte med at være en klub hvor både dommere og modstandere glæder sig til at komme.

Lad os sammen minde hinanden om ovenstående🍀

De bedste hilsner på bestyrelsens vegne

Maria Højer Nannberg
Formand Hillerød Håndboldklub